Coconut-Lemongrass Sake

JUNMAI GINJO NIGORI GENSHU (CLOUDY, UNDILUTED)
15.5% ALC./ VOL.